دیزل ژنراتورهای مورد استفاده در منطقه گازی پارس جنوبی به عنوان قلب تپنده سکوها و شریان اصلی تولید انرژی الکتریکی شناخته می شوند و به همین منظور از حساسیت بالایی در این منطقه برخوردار هستند. لذا طی قراردادی از سوی شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نیلسان کیش بعنوان پیمانکار صاحب صلاحیت و مجری تعمیرات اساسی دیزل ژنراتورها انتخاب گردید. درهمین راستا شرکت  نیلسان کیش در منطقه بیدخون شهر عسلویه اقدام به احداث یک سوله مجهز نمود و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی بصورت کامل در این سوله استقرار یافت.در این پروژه 74 دستگاه دیزل ژنراتور در 19 تیپ مختلف، جهت تامین قطعات و اجرای تعمیرات اساسی مورد بررسی و مهندسی کالا قرار خواهند گرفت و تیم های اجرایی شرکت نیل سان کیش جهت بازنمودن دیزل ژنراتورها به سکو های پارس جنوبی مراجعت خواهند نمود و پس از تعمیر و تست در سوله تعمیرات، دیزل ژنراتورها در دریا نصب، راه اندازی و حداکثر تا سقف 750 ساعت کارکرد گارانتی می گردند.پایش کیفیت قطعات، وضعیت کارکرد اجزای اصلی دیزل ها و ژنراتورها و سایر مواردی که مطابق دستورالعمل سازندگان در طول دوره تعمیرات اساسی مورد نیاز است، از اهم مواردی است که توسط کارشناسان کنترل کیفیت شرکت نیلسان کیش مورد ارزیابی قرار می گیرد. کارشناسان بخش مهندسی با استفاده از نرم افزارها و اطلاعات به روز سازندگان، قطعات مورد نیاز جهت هر دیزل ژنراتور را شناسایی و در اختیار بخش تعمیرات قرار می دهند. همچنین کارشناسان بخش راه اندازی با استفاده از تجهیزات پیشرفته، ضمن مرتفع نمودن مشکلات سیستم های الکتریکی و مکانیکی، در زمینه راه اندازی سیستم اقدام خواهند نمود.شرکت نیلسان کیش با بهره مندی از کارشناسان متخصص در رسته های مهندسی،تعمیرات و راه اندازی دیزل ژنراتور به اجرای پروژه با کیفیت لازم و در زمانبندی تعهد شده با کارفرما پایبند می باشد و هدف خود در این پروژه را تضمین تولید انرژی الکتریکی در طول مدت زمان پروژه و بازسازی و اطمینان از تولید دائمی دیزل ژنراتورهای پارس جنوبی می داند.