شرکت نیلسان کیش با استفاده  از متخصصان صنعت کابل گذاری زیر سطحی دریایی،  مشاوران و پیمانکاران این بخش در نصب، راه اندازی،اجرا و تعمیر کابل های فیبر نوری و برق در کف دریا را در اختیار دارد که با توسعه  و تکیه بر دانش بومی توانسته اند ریسک های  این صنعت را کاسته  و در نهایت به کاهش هزینه ها در پروژه ها نائل آیند.

شرکت نیلسان کیش ، ارائه دهنده خدمات کابل گذاری زیر سطحی دریایی، راه اندازی،اجرا و تعمیر کابل های فیبر نوری و برق می باشد. خلاصه توانمندی های این شرکت به شرح زیر میباشد.

–           امکان سنجی و برنامه ریزی پروژه

–           تولید مدارک مهندسی. ارایه آنالیز های مشابه سازی شده نرم افزاری و سه بعدی

–           خدمات بازرسی زیر سطحی قبل از نصب و آماده سازی بستر دریا جهت کابل گذاری

–           تامین اقلام بازرگانی مرتبط با پروژه

–           اجرای عملیات کابل گذاری با مدرن ترین تجهیزات کابل گذاری بومی شده با سیستم کابل گذاری (under Roller)تا وزن ۳۵۰ تن

–           اجرای تعمیرات و مفصل زنی کابل های زیر آبی

–           خدمات محافظت ساحلی و همچنین اجرای محافظت در تقاطعات

–           بازرسی بعد از نصب و ارایه نقشه های مربوطه با جدید ترین روش های بازرسی زیر آبی

–           عملیات اتصال کابل در خشکی و ادامه کابل گذاری در خشکی

–           تغییرات کاربری شناور های خدمات رسان به شناور کابل گذاری و نصب سیستم کابل گذاری متحرک بر روی عرشه آنها

–           مجهز به تیم غواصی بومی با مالکیت تجهیزات و گواهی های بین المللی