توسعه فاز۱۱میدان گازی پارس جنوبی

پروژه تعمیرات اساسی دیزل ژنراتورهای پارس جنوبی

پروژه خط لوله جاسک

پیش راه اندازی خط لوله فاز ۱۱