شرکت نیلسان کیش از سیستم نرم افزاری یکپارچه داخلی خود به نام NPAKS به جهت مدیریت اطلاعات پیش راه اندازی و راه اندازی استفاده می نماید. NPACK مخفف کلمات Nilsun Precommissioning And Commissioning System می باشد.

همچنین این شرکت آمادگی دارد در صورت درخواست مشتریان از نرم افزار ICAPS جهت این امور استفاده نماید.