شرکت نیلسان کیش به عنوان یک شرکت تخصصی و حرفه ای برای فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی تاسیسات دریایی، از سال 1396 دپارتمان خدمات راه اندازی خط لوله خود راتاسیس کرده و در اولین تلاش خود، خط لوله فاز 14-A توسعه میدان گازی پارس جنوبی (32، 4 و18اینچ) را تکمیل کرده است و دو خط لوله اصلی دیگر با مشخصات مشابه در حال انجام است. 14-B و 13-B. شرکت نیلسان کیش اکنون توانایی فنی برای ارائه خدمات جامع سکوهای دریایی و خطوط لوله زیر دریا را دارد

تجربیات خط لوله

فاز 14 – خط لوله-14A-   32 اینچ (103 کیلومتر)، 4 اینچ (103 کیلومتر) و Infield 18 اینچ (5.5 کیلومتر)

فاز 14 – خط لوله 14B- 32 اینچ (101 کیلومتر)، 4 اینچ (101 کیلومتر) و Infield 18 اینچ (8 کیلومتر)

فاز 13 – خط لوله 13B- 32 اینچ (98 کیلومتر)، 4 اینچ (98 کیلومتر) و Infield 18 اینچ (5.3 کیلومتر)