شرکت نیلسان کیش با بهره گیری از دانش فنی و نیروهای متخصص داخلی و همچنین استفاده از آخرین و به روز ترین فناوری­های موجود در انجام پیگرانی هوشمند، می­کوشد با ارائه خدمات در خصوص روش­های اجرایی مناسب، تأمین پیگ­ها و تجهیزات بهینه، تا با تشخیص به موقع، ضمن حفظ سلامت خطوط لوله، از هدر رفت سرمایه ملی، خسارات جبران ناپذیر و آلودگی­های زیست­محیطی جلوگیری نماید.

بازرسی خطوط لوله انتقال به وسیله پیگ رانی هوشمند

امروزه بهترین و موثرترین ابزار جهت شناسایی نقاط بحرانی خطوط لوله، استفاده از تجهیزات پیگرانی هوشمند است. پیگرانی هوشمند با هدف جلوگیری از نشتی‌های ناخواسته و تعویض پوشش­ها انجام می­گیرد تا علاوه بر نگهداری از خطوط، موجب پایداری سیستم‌ و تجهیزات در انتقال فرآورده­ها شود. به طور کلی پیگرانی هوشمند‌ یکی از ابزارهای پایش و روشی اطمینان بخش برای انتقال ایمن نفت خام و فرآورد‌ه های نفتی از طریق خطوط لوله می باشد.

 پیگ هوشمند با تکنولوژی نشت شار مغناطیسی

(MFL: Magnetic Flux Leakage & TFI: Transverse Field Inspection)

پیگ­های نشت شار مغناطیسی از متداول­ترین پیگ­های هوشمند مورد استفاده در صنعت نفت و گاز می باشند که در شناسایی و تعیین عیوب متالورژیکی از قبیل خوردگی دیوار لوله، فرورفتگی و ورقه ورقه شدن و عیوب ترک­های پیرامونی بسیار کاربردی هستند.

تکنولوژی نشت شار مغناطیسی براین اساس است که در آن آهنرباهای دائمی در جداره لوله میدان مغناطیسی اشباع متناسب با خصوصیات ماده و قطر لوله ایجاد می نماید. زمانی که یک میدان مغناطیسی در مجاورت یک دیواره فلزی قرار می­گیرد، شار مغناطیسی از دیواره که در واقع دیواره مسیر ترجیحی خطوط شار می­باشد، عبور می­نماید.پیگ­های نشت شار مغناطیسی به منظور تشخیص تغییرات لوله از میدان مغناطیسی طولی محوری و محیطی ای که با بهره مندی از یک آهنربای قوی بر روی دیواره لوله ایجاد گردیده است، استفاده می کنند. هرگونه اتلاف فلز(همچون خوردگی، فرورفتگی و …) در دیواره لوله باعث تغییر میدان مغناطیسی القایی می گردد که این تغییرات با استفاده از ابزار آشکار­ساز (detector) ثبت و نقص­های به وجود آمده شناسایی می گردد.

در جهت تکمیل شدن عملیات بازرسی و از آنجا که پیگ های MFL، قادر به شناسایی ترک­های محوری نمی باشند، از نسل دیگری از پیگ­ها، TFI: Transverse Field Inspection، که با ایجاد میدان مغناطیسی محیطی با به کارگیری دو قطب به صورت عمود بر هم به وجود می آیند، استفاده می نمایند.