پروژه کابل گذاری فیبر نوری کیش گرزه به مسافت 17 کیلومتر و با ثبت رکورد بی نظیر 2 روز با موفقیت به پایان رسید. این پروژه